11 juni 2021

Werkzaamheden Blaaksedijk

Aan de voorzitter van de raad Datum: 6 mei 2021 + Beantwoording 8 juni 2021 Onderwerp: Werkzaamheden Blaaksedijk In verband met het verbeteren van de verkeersveiligheid […]
11 juni 2021

Openbaarmaking antwoorden op WOB-verzoeken

Aan de voorzitter van de oordeelsvormende vergadering De raadsleden c.q. burgerraadsleden van de gemeente Hoeksche Waard in de oordeelsvormende vergadering bijeen op 8 juni 2022 Vragen […]
11 juni 2021

Ingekomen brief inzake voetgangersoversteekplaats Sportlaan Puttershoek

Aan de portefeuillehouder: Datum:29 april 2021 Onderwerp: Ingekomen brief inzake voetgangersoversteekplaats Sportlaan Puttershoek Toelichting: Op 27 april 2021 is bij de ingekomen stukken een bericht gevoegd […]
29 mei 2021

Antwoord schriftelijke raadsvraag d.d. 26 april 2021 over Subsidie Korteweg.

Toelichting:Inzake de aanleg van het fietspad bij de Korteweg lag er een raadsbesluit van de gemeente Korendijk aan ten grondslag en heeft de Provincie op 17 […]