11 juni 2021

Pauzering plannen zonnepark Heinenoord

De plannen inzake het zonnepark in Heinenoord zijn door alle commotie gepauzeerd.In november 2020 heeft de wethouder beloofd dat de visie over de noordrand begin 2021 […]
11 juni 2021

Uitbesteden projecten/onderzoeken

Aan de portefeuillehouder: Datum: 3 juni 2021 Onderwerp: uitbesteden projecten/onderzoeken Toelichting: Wij hebben onvoldoende concrete informatie over het inhuren van personeel en het uitbesteden van projecten/onderzoeken. […]
11 juni 2021

Werkzaamheden Blaaksedijk

Aan de voorzitter van de raad Datum: 6 mei 2021 + Beantwoording 8 juni 2021 Onderwerp: Werkzaamheden Blaaksedijk In verband met het verbeteren van de verkeersveiligheid […]
11 juni 2021

Openbaarmaking antwoorden op WOB-verzoeken

Aan de voorzitter van de oordeelsvormende vergadering De raadsleden c.q. burgerraadsleden van de gemeente Hoeksche Waard in de oordeelsvormende vergadering bijeen op 8 juni 2022 Vragen […]
11 juni 2021

Ingekomen brief inzake voetgangersoversteekplaats Sportlaan Puttershoek

Aan de portefeuillehouder: Datum:29 april 2021 Onderwerp: Ingekomen brief inzake voetgangersoversteekplaats Sportlaan Puttershoek Toelichting: Op 27 april 2021 is bij de ingekomen stukken een bericht gevoegd […]
29 mei 2021

Antwoord schriftelijke raadsvraag d.d. 26 april 2021 over Subsidie Korteweg.

Toelichting:Inzake de aanleg van het fietspad bij de Korteweg lag er een raadsbesluit van de gemeente Korendijk aan ten grondslag en heeft de Provincie op 17 […]