26 juli 2022

Onderwerp: Uit huisplaatsen kinderen uit de Hoeksche Waard

De portefeuillehouder wordt verzocht de volgende technische vragen te beantwoorden: Hoeveel kinderen zijn er de afgelopen 3 jaar uit huis geplaatst? Antwoord: Er is door de […]
26 juli 2022

Onderwerp: Sluiten van Het Kosthuis

Zoals u bekend is, sluit het kosthuis in Heinenoord de deuren en raken hierdoor 6 mensen hun onderdak kwijt. Wie gaat er voor zorgen dat deze […]
26 juli 2022

Onderwerp: Vergassen van ganzen in de Hoeksche Waard

Datum 30 mei 2022Zaaknummer Z/22/148121 De fractie van Groen Links en Constructief Hoeksche hebben gevraagd de volgende vragen te beantwoorden: De portefeuillehouder wordt verzocht de volgende […]
4 maart 2022

Grensoverschrijdend gedrag

Momenteel is er in Nederland veel commotie en serieuze aandacht inzake grensoverschrijdend gedrag door vooral personen in machtsposities. Dat gebeurt in diverse organisaties van uiteenlopende aard. […]
31 januari 2022

Onderwerp: Besluiten voormalige gemeenten

Er is met elkaar heel duidelijk afgesproken om besluiten van de voormalige vijf gemeenten te respecteren. Het kost in deze raadsperiode erg veel moeite om die […]
9 januari 2022

Onderwerp: Kosthuis de Noord te Heinenoord

Toelichting: Op 30 december 2021 is er een hulpvraag binnengekomen van de eigenaar van het Kosthuis de Noord in Heinenoord. Dit Kosthuis vervult een belangrijke maatschappelijke […]
6 januari 2022

Onderwerp: Bouwplannen Beneden-Oostdijk 50 te Oud-Beijerland.

Toelichting: Naar aanleiding van bezwaren van inwoners tegen de bouwplannen aan de Beneden-Oostdijk 50 te Oud-Beijerland en de onlangs gestelde technische raadsvragen inzake een krantenartikel hierover […]
6 januari 2022

Onderwerp: Bestemmingsplan “Blaaksedijk Oost 55 Heinenoord”

 Toelichting:  Naar aanleiding van het ter inzage gelegde bovengenoemde bestemmingsplan zijn er een aantal onduidelijkheden. Er is in 2018 op deze locatie een nieuw huis gebouwd […]
26 november 2021

Schriftelijke vraag: Woekerwinsten in de jeugdzorg

Toelichting:  De afgelopen jaren zijn er steeds berichten verschenen over woekerwinsten die in de jeugdzorg gemaakt worden. Dit heeft veelal te maken met de inhuur van […]