Wie zijn wij?

Constructief Hoeksche Waard is een eerlijke, lokale en onafhankelijke partij die voortgekomen is uit Cromstrijen’98, die in 1998  is opgericht om een tegenwicht tegen de dan regerende drie grote landelijke partijen te vormen. Door het financiële beleid van deze landelijke partijen was de gemeente Cromstrijen bijna een ‘artikel 12 gemeente’. Dat betekent onder curatele stelling van de Rijksoverheid.

Na de herindeling zijn wij per 1 januari 2019 onder dezelfde naam verder gegaan met toevoeging van de letters HW om aan te geven dat wij er voor iedereen in de hele Hoeksche Waard zijn. Die naam zou echter niet voor altijd gelden, omdat het op de langere termijn een beperking kan geven. Zo hebben wij na iets meer dan een jaar na de start van de nieuwe gemeente  onze naam veranderd in “Constructief Hoeksche Waard”, omdat inmiddels iedereen in de Hoeksche Waard ons wel genoeg kent.

Net zoals Cromstrijen ’98 de gemeente Cromstrijen weer financieel draagkrachtig heeft gemaakt en op het gebied van ruimtelijke ordening mooie projecten uitgevoerd heeft (o.a. centrumplan Klaaswaal) en nog uitvoert (o.a. gemeentewerven en Torensteepolder) willen wij met Constructief Hoeksche Waard ons op dezelfde wijze voor  alle dorpen van de Hoeksche Waard inzetten met onze oplossingsgerichte politiek.  Dat betekent opdrachten vanuit Den Haag niet klakkeloos uitvoeren, maar met verstand van zaken en in het belang van de inwoners van de hele Hoeksche Waard de nek uit durven steken en correcte politiek bedrijven. Constructief Hoeksche Waard respecteert de democratische grondbeginselen, luistert daarvoor vooral naar haar inwoners en zoekt steeds de samenwerking.

Wij zijn een zeer gedreven groep lokale politici,  die op zoek is naar gelijkgestemden uit de hele Hoeksche Waard om onze partij te komen versterken en met elkaar de Gemeente Hoeksche Waard als een solide gemeente op de kaart te zetten tegen een zo laag mogelijk kostenniveau.

Dit bord hangt bij de Hoeksche Branders. Geschilderd door Demi Bakhuizen.