Onze kernwaarden

Wij zijn een eerlijke lokale partij, die onafhankelijk kan en wil opereren en die gaat voor een herkenbare en zelfstandige gemeente met een eigen identiteit.

Wij willen een gemeente waar het goed leven, wonen en werken is en waar iedereen in kan meedoen.

Wij staan voor een duurzame leefomgeving met een balans tussen welzijn en welvaart. Wij vinden verantwoord omgaan met onze natuur daarbij heel belangrijk.

Onze partij gaat uit van de kracht van de burger, maar biedt ondersteuning en bescherming waar dat nodig is. Daarvoor hanteren wij een menselijke maat, waarbij het haalbaar, betaalbaar en herkenbaar moet zijn.

Wij verwachten een betrouwbare overheid die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. De overheid hoort proactief te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. Een pragmatische aanpak is voor ons de beste manier.

Op basis van feiten en cijfers nemen we onderbouwde besluiten. Ook een gemotiveerd “nee”kan een antwoord zijn.

Verkiezingsprogramma 2022

Hieronder vind je alle informatie over Constructief Hoeksche Waard in de verkiezingen van 2022.