4 januari 2024

Klachten over particuliere verhuurders

Per 1 januari is het voor iedere gemeente verplicht om een meldpunt te hebben ingericht waarop inwoners klachten kunnen uiten over particuliere verhuurders. Het is voor […]
2 januari 2024

Het antwoord op onze vragen over de Randweg Klaaswaal

Geachte heer/mevrouw, De fracties van BurgerBelangen Hoeksche Waard en Constructief Hoeksche Waardstelden op 27 november 2023 schriftelijke vragen over het project ‘RandwegKlaaswaal”. In deze brief lees […]
17 december 2023

Rol College en Dualisering Gemeentebestuur

In 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Die wet brengt een duidelijke scheiding aan tussen enerzijds de raad (die een controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak […]
13 december 2023

Koninklijke onderscheiding voor Marga Sundermeijer

Hoeksche Waard – Raadslid en ook fractievoorzitter Marga Sundermeijer van de partij BurgerBelangen heeft op dinsdag 12 december 2023 van burgemeester Erik van Heijningen het lintje […]
30 november 2023

Constructief Hoeksche Waard en BurgerBelangen HW zetten zich in voor de actie pepernoot in het kader van het armoedebeleid

Ook dit jaar zet Welzijn Hoeksche Waard zich in voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, om te zorgen dat kinderen die in armoede opgroeien óók een cadeautje […]
27 november 2023

Constructief Hoeksche Waard en BurgerBelangen HW maken zich grote zorgen over de voortgang van de aanleg van de Randweg Klaaswaal

Op dit moment missen wij en de inwoners duidelijkheid in de voortgang van het project Randweg Klaaswaal. Inwoners worden te lang en onnodig in gevaar gebracht […]
17 november 2023

SBS6 NATIONAAL VERKIEZINGSDEBAT

Gisteravond is Werner via persoonlijke uitnodiging aanwezig geweest bij het verkiezingsdebat in de SBS6 studio onder leiding van Wilfred Genee. Helaas was dit volledig voorgeprogrammeerd en […]
10 november 2023

Onze volledige inspreektekst bij het begrotingsvoorstel van 9 november 2023

In ons verkiezingsprogramma staat dat we zoveel mogelijk moeten voorkomen dat de lasten voor de inwoners verhoogd worden. Daarbij is een maximale jaarlijkse lastenverhoging van 1,5 […]
10 november 2023

Constructief Hoeksche Waard en BurgerBelangen HW vanaf de gemeenteraadsvergadering van 12 december 2023 voortaan één fractie

De gemeenteraadsfracties van Constructief Hoeksche Waard en BurgerBelangenHW hebben besloten om gedurende deze raadsperiode een vergaand samenwerkingsverband aan te gaan door voortaan samen als één fractie […]