Constructief Hoeksche Waard

Constructief Hoeksche Waard staat voor een betrouwbare, herkenbare en zelfstandige gemeente.
Waar de kracht van de inwoners voorop staat.
Een Hoeksche Waard waar het goed leven, wonen en werken is.

Het laatste nieuws

13 september 2023

Onzinpolitiek dient geen algemeen belang

VERKLARING: Constructief Hoeksche Waard is niet alleen tegen achterkamertjespolitiek, maar ook tegen onzinpolitiek, die ontstaat door de raad onterecht te laten besluiten. Gisteravond heb ik voortijdig […]
4 september 2023

Waarom moet een onderzoek zondagsrust 150.000,- euro kosten?

Op 31 juli jl. hebben wij gevraagd om een exacte specificatie van de gemaakte kosten van 145.000 euro voor het onderzoek inzake rust en activiteiten op […]
31 augustus 2023

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota heeft Constructief Hoeksche Waard gevraagd om verlenging van het gratis OV voor minima. Het college heeft besloten om hier gevolg aan te geven. Daar zijn wij blij mee.

Raadsvragen

4 september 2023

Waarom moet een onderzoek zondagsrust 150.000,- euro kosten?

Op 31 juli jl. hebben wij gevraagd om een exacte specificatie van de gemaakte kosten van 145.000 euro voor het onderzoek inzake rust en activiteiten op […]
29 augustus 2023

Constructief Hoeksche Waard stelt vragen over het bouwinitiatief voor een zorgboerderij bij EvenBuiten

Op 16 mei 2023 is er een “ongedateerde” raadsinformatiebrief (RIB) over bovengenoemd initiatief naar de Gemeenteraad gegaan. Het college heeft een besluit genomen op 9 mei […]
27 oktober 2022

Bomenkap in ’s Gravendeel

De portefeuillehouder wordt verzocht de volgende technische vragen te beantwoorden: Uit de schets van het definitieve ontwerp blijkt dat zeker zes bomen worden gekapt. Veel bewoners […]