Constructief Hoeksche Waard

Constructief Hoeksche Waard staat voor een betrouwbare, herkenbare en zelfstandige gemeente.
Waar de kracht van de inwoners voorop staat.
Een Hoeksche Waard waar het goed leven, wonen en werken is.

Het laatste nieuws

4 januari 2024

Klachten over particuliere verhuurders

Per 1 januari is het voor iedere gemeente verplicht om een meldpunt te hebben ingericht waarop inwoners klachten kunnen uiten over particuliere verhuurders. Het is voor […]
2 januari 2024

Het antwoord op onze vragen over de Randweg Klaaswaal

Geachte heer/mevrouw, De fracties van BurgerBelangen Hoeksche Waard en Constructief Hoeksche Waardstelden op 27 november 2023 schriftelijke vragen over het project ‘RandwegKlaaswaal”. In deze brief lees […]
17 december 2023

Rol College en Dualisering Gemeentebestuur

In 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Die wet brengt een duidelijke scheiding aan tussen enerzijds de raad (die een controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak […]

Raadsvragen

2 januari 2024

Het antwoord op onze vragen over de Randweg Klaaswaal

Geachte heer/mevrouw, De fracties van BurgerBelangen Hoeksche Waard en Constructief Hoeksche Waardstelden op 27 november 2023 schriftelijke vragen over het project ‘RandwegKlaaswaal”. In deze brief lees […]
17 december 2023

Rol College en Dualisering Gemeentebestuur

In 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Die wet brengt een duidelijke scheiding aan tussen enerzijds de raad (die een controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak […]
4 september 2023

Waarom moet een onderzoek zondagsrust 150.000,- euro kosten?

Op 31 juli jl. hebben wij gevraagd om een exacte specificatie van de gemaakte kosten van 145.000 euro voor het onderzoek inzake rust en activiteiten op […]