Raadsvragen

2 januari 2024

Het antwoord op onze vragen over de Randweg Klaaswaal

Geachte heer/mevrouw, De fracties van BurgerBelangen Hoeksche Waard en Constructief Hoeksche Waardstelden op 27 november 2023 schriftelijke vragen over het project ‘RandwegKlaaswaal”. In deze brief lees […]
17 december 2023

Rol College en Dualisering Gemeentebestuur

In 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Die wet brengt een duidelijke scheiding aan tussen enerzijds de raad (die een controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak […]
4 september 2023

Waarom moet een onderzoek zondagsrust 150.000,- euro kosten?

Op 31 juli jl. hebben wij gevraagd om een exacte specificatie van de gemaakte kosten van 145.000 euro voor het onderzoek inzake rust en activiteiten op […]
29 augustus 2023

Constructief Hoeksche Waard stelt vragen over het bouwinitiatief voor een zorgboerderij bij EvenBuiten

Op 16 mei 2023 is er een “ongedateerde” raadsinformatiebrief (RIB) over bovengenoemd initiatief naar de Gemeenteraad gegaan. Het college heeft een besluit genomen op 9 mei […]
27 oktober 2022

Bomenkap in ’s Gravendeel

De portefeuillehouder wordt verzocht de volgende technische vragen te beantwoorden: Uit de schets van het definitieve ontwerp blijkt dat zeker zes bomen worden gekapt. Veel bewoners […]
20 september 2022

Kwijtschelding SVHW

Toelichting: Veel mensen maken zich zorgen dat ze hun kwijtschelding kwijtraken als ze dit geld op hun rekening laten staan, tot hun afrekening komt. Het zou […]
14 september 2022

Spoedmedicatie

Hoeveel spoedrecepten zijn het laatste jaar aangeboden in Klaaswaal?Na de afspraak dat artsen ‘vanuit hun tas’ (beperkte eigen voorraad) spoedmedicijnen mogen verstrekken is het aantal spoedrecepten […]
14 september 2022

Centrale As Numansdorp

Toelichting: In de besluitvormende raad van 21 september 2021 is door de wethouder aan de raad expliciet medegedeeld dat de Rijksstraatweg in Numansdorp zal worden ingericht […]
5 september 2022

Armoedebeleid

Toelichting: In de Gemeente Hoeksche Waard leveren meerdere instanties op verschillende manieren een bijdrage aan het armoedebeleid. Sommige instanties krijgen van de gemeente subsidie, maar ons […]