Raadsvragen

27 oktober 2022

Bomenkap in ’s Gravendeel

De portefeuillehouder wordt verzocht de volgende technische vragen te beantwoorden: Uit de schets van het definitieve ontwerp blijkt dat zeker zes bomen worden gekapt. Veel bewoners […]
20 september 2022

Kwijtschelding SVHW

Toelichting: Veel mensen maken zich zorgen dat ze hun kwijtschelding kwijtraken als ze dit geld op hun rekening laten staan, tot hun afrekening komt. Het zou […]
14 september 2022

Spoedmedicatie

Hoeveel spoedrecepten zijn het laatste jaar aangeboden in Klaaswaal?Na de afspraak dat artsen ‘vanuit hun tas’ (beperkte eigen voorraad) spoedmedicijnen mogen verstrekken is het aantal spoedrecepten […]
14 september 2022

Centrale As Numansdorp

Toelichting: In de besluitvormende raad van 21 september 2021 is door de wethouder aan de raad expliciet medegedeeld dat de Rijksstraatweg in Numansdorp zal worden ingericht […]
5 september 2022

Armoedebeleid

Toelichting: In de Gemeente Hoeksche Waard leveren meerdere instanties op verschillende manieren een bijdrage aan het armoedebeleid. Sommige instanties krijgen van de gemeente subsidie, maar ons […]
5 september 2022

RIB motie rioolwateronderzoek

Onderwerp: Raadsinformatiebrief inzake de door de raad in 2021 aangenomen motie rioolwateronderzoek naar drugs  Toelichting: Op 6 juli 2021 heeft de raad bovengenoemde motie aangenomen. Uw […]
5 september 2022

Straatterreur Molenvlietlaan Mijnsheerenland

 Toelichting:    Op dinsdag 23 augustus jl. heeft een bewoner van de Molenvlietlaan in Mijnsheerenland gebruik gemaakt van zijn democratisch recht door tijdens de beeldvormende vergadering […]
21 augustus 2022

Sloopplannen Oosterse Gorzen Oud Beijerland

Toelichting:  Met betrekking tot de sloopplannen van HW Wonen in de Oosterse Gorzen is er inmiddels een onderzoek gedaan voor een second opinion, zoals onlangs is […]
21 augustus 2022

Statushouders, begeleiding en beleid

Toelichting:  Als een asielzoeker erkend wordt als vluchteling (statushouder), dan krijgt deze persoon een vluchtelingenstatus en een vergunning voor een (tijdelijk) verblijf in Nederland. Gemeenten zijn […]