Raadsvragen

14 november 2021

Onderwerp: Beantwoording raadsvraag fractie Constructief Hoeksche Waard

over tijdelijke ontheffing Alcoholwet artikel 35. Inleiding tot de vraag: Als iemand een evenement wil organiseren, waarbij eenmalig sprake is van het schenken van alcohol gedurende […]
18 oktober 2021

Schriftelijke vraag: Motie Mariënhof

Toelichting:  Op 28 januari 2020 hebben wij een motie in de raad besproken inzake de gedenkplaat voor op de Mariënhof bij Westmaas. Deze boerderij is een […]
18 oktober 2021

Technische vraag: Tijdelijke ontheffing alcoholwet artikel 35

 Toelichting:  Als iemand een evenement wil organiseren, waarbij eenmalig sprake is van het schenken van alcohol gedurende een periode van twee uur, dan is daar een […]
12 oktober 2021

Technische Vraag: toeslagenaffaire

Toelichting:  Enige tijd geleden gaf de portefeuillehouder aan dat de ouders, die getroffen zijn door het debacle van de toeslagenaffaire niet allemaal bekend waren. Dat zou […]
12 oktober 2021

Mondelinge vraag: WOB verzoeken

Aan de voorzitter van de besluitvormende vergadering De raadsleden c.q. burgerraadsleden  van de gemeente Hoeksche Waard in de besluitvormende vergadering bijeen op 12 oktober 2022 Vragen […]
31 augustus 2021

Sloop Oosterse Gorzen

Technische vragen  (verhelderende vragen) antwoorden ontvangen op 14 september. Aan de portefeuillehouder: Datum: 31 augustus 2021 Toelichting: Met betrekking tot de sloopplannen voor de Oosterse Gorzen […]
25 augustus 2021

Raadsvraag bestuurlijke afspraken

De gemeenteraad en het college hebben met elkaar afgesproken om alle besluiten van de voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard te respecteren. Als door de voormalige […]
25 augustus 2021

Start werkzaamheden windpark Oude Maas

De portefeuillehouder wordt verzocht de volgende technische vragen te beantwoorden: 1. Op 1 december 2020 werden intrekkingsverzoeken Windpark Oude Maas ingediend en op 16 juni 2021 […]
22 augustus 2021

Raadsvraag Oosterse Gorzen

Geachte raadsleden,De raadsfractie van Constructief Hoeksche Waard heeft op 9 juli, en aanvullend op29 juli , een artikel 32 vraag gesteld over het herstructureringsplan Oosterse Gorzente […]