Raadsvragen

12 oktober 2021

Mondelinge vraag: WOB verzoeken

Aan de voorzitter van de besluitvormende vergadering De raadsleden c.q. burgerraadsleden  van de gemeente Hoeksche Waard in de besluitvormende vergadering bijeen op 12 oktober 2022 Vragen […]
31 augustus 2021

Sloop Oosterse Gorzen

Technische vragen  (verhelderende vragen) antwoorden ontvangen op 14 september. Aan de portefeuillehouder: Datum: 31 augustus 2021 Toelichting: Met betrekking tot de sloopplannen voor de Oosterse Gorzen […]
25 augustus 2021

Raadsvraag bestuurlijke afspraken

De gemeenteraad en het college hebben met elkaar afgesproken om alle besluiten van de voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard te respecteren. Als door de voormalige […]
25 augustus 2021

Start werkzaamheden windpark Oude Maas

De portefeuillehouder wordt verzocht de volgende technische vragen te beantwoorden: 1. Op 1 december 2020 werden intrekkingsverzoeken Windpark Oude Maas ingediend en op 16 juni 2021 […]
22 augustus 2021

Raadsvraag Oosterse Gorzen

Geachte raadsleden,De raadsfractie van Constructief Hoeksche Waard heeft op 9 juli, en aanvullend op29 juli , een artikel 32 vraag gesteld over het herstructureringsplan Oosterse Gorzente […]
12 juli 2021

RIB kerkklokken Mijnsheerenland

Aan de voorzitter van de raad Datum: ( deze wordt ingevuld door de griffie. Hier wordt de datum genoteerd van de dag waarop de griffie dit […]
11 juni 2021

Brief VNG d.d. 12 mei 2021 inzake lachgas

Aan de voorzitter van de raad Datum: 31 mei 2021 Onderwerp: Brief VNG d.d. 12 mei 2021 inzake lachgas Toelichting:Lachgas begint een steeds groter probleem te […]
11 juni 2021

Pauzering plannen zonnepark Heinenoord

De plannen inzake het zonnepark in Heinenoord zijn door alle commotie gepauzeerd.In november 2020 heeft de wethouder beloofd dat de visie over de noordrand begin 2021 […]
11 juni 2021

Uitbesteden projecten/onderzoeken

Aan de portefeuillehouder: Datum: 3 juni 2021 Onderwerp: uitbesteden projecten/onderzoeken Toelichting: Wij hebben onvoldoende concrete informatie over het inhuren van personeel en het uitbesteden van projecten/onderzoeken. […]