Raadsvragen

31 januari 2022

Onderwerp: Besluiten voormalige gemeenten

Er is met elkaar heel duidelijk afgesproken om besluiten van de voormalige vijf gemeenten te respecteren. Het kost in deze raadsperiode erg veel moeite om die […]
9 januari 2022

Onderwerp: Kosthuis de Noord te Heinenoord

Toelichting: Op 30 december 2021 is er een hulpvraag binnengekomen van de eigenaar van het Kosthuis de Noord in Heinenoord. Dit Kosthuis vervult een belangrijke maatschappelijke […]
6 januari 2022

Onderwerp: Bouwplannen Beneden-Oostdijk 50 te Oud-Beijerland.

Toelichting: Naar aanleiding van bezwaren van inwoners tegen de bouwplannen aan de Beneden-Oostdijk 50 te Oud-Beijerland en de onlangs gestelde technische raadsvragen inzake een krantenartikel hierover […]
6 januari 2022

Onderwerp: Bestemmingsplan “Blaaksedijk Oost 55 Heinenoord”

 Toelichting:  Naar aanleiding van het ter inzage gelegde bovengenoemde bestemmingsplan zijn er een aantal onduidelijkheden. Er is in 2018 op deze locatie een nieuw huis gebouwd […]
26 november 2021

Schriftelijke vraag: Woekerwinsten in de jeugdzorg

Toelichting:  De afgelopen jaren zijn er steeds berichten verschenen over woekerwinsten die in de jeugdzorg gemaakt worden. Dit heeft veelal te maken met de inhuur van […]
14 november 2021

Onderwerp: Beantwoording raadsvraag fractie Constructief Hoeksche Waard

over tijdelijke ontheffing Alcoholwet artikel 35. Inleiding tot de vraag: Als iemand een evenement wil organiseren, waarbij eenmalig sprake is van het schenken van alcohol gedurende […]
18 oktober 2021

Schriftelijke vraag: Motie Mariënhof

Toelichting:  Op 28 januari 2020 hebben wij een motie in de raad besproken inzake de gedenkplaat voor op de Mariënhof bij Westmaas. Deze boerderij is een […]
18 oktober 2021

Technische vraag: Tijdelijke ontheffing alcoholwet artikel 35

 Toelichting:  Als iemand een evenement wil organiseren, waarbij eenmalig sprake is van het schenken van alcohol gedurende een periode van twee uur, dan is daar een […]
12 oktober 2021

Technische Vraag: toeslagenaffaire

Toelichting:  Enige tijd geleden gaf de portefeuillehouder aan dat de ouders, die getroffen zijn door het debacle van de toeslagenaffaire niet allemaal bekend waren. Dat zou […]