Raadsvragen

9 augustus 2022

Wet aanpak woonoverlast

 Toelichting: Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Door de wet krijgen burgemeesters de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan […]
2 augustus 2022

Werkgroep Centrale As

Toelichting:  In de afgelopen anderhalf jaar heeft de werkgroep Centrale As diverse keren vragen aan het college gesteld, maar deze worden niet beantwoord. De laatste brief, […]
2 augustus 2022

Parkeren Centrum Oud Beijerland

Inleiding: Constructief Hoeksche Waard heeft vanuit de bewoners, die in het centrum van Oud Beijerland wonen, vernomen dat, sinds het invoeren van het gratis parkeren / […]
26 juli 2022

Onderwerp: Beleidsregels Werk en Participatie Hoeksche Waard

Toelichting: Naar aanleiding van onderstaande bericht heeft Constructief Hoeksche Waard de volgende vragen: Weet u dat uit onderzoek van het CPB blijkt dat deze wet totaal […]
26 juli 2022

Onderwerp: Vergoedingen bij een laag inkomen,

Het college wordt verzocht de volgende schriftelijke vraag te beantwoorden: Hoeveel % wordt er bij het netto inkomen geteld als vakantie toeslag, bij de tegemoetkomingen lage […]
26 juli 2022

Onderwerp: Uit huisplaatsen kinderen uit de Hoeksche Waard

De portefeuillehouder wordt verzocht de volgende technische vragen te beantwoorden: Hoeveel kinderen zijn er de afgelopen 3 jaar uit huis geplaatst? Antwoord: Er is door de […]
26 juli 2022

Onderwerp: Sluiten van Het Kosthuis

Zoals u bekend is, sluit het kosthuis in Heinenoord de deuren en raken hierdoor 6 mensen hun onderdak kwijt. Wie gaat er voor zorgen dat deze […]
26 juli 2022

Onderwerp: Vergassen van ganzen in de Hoeksche Waard

Datum 30 mei 2022Zaaknummer Z/22/148121 De fractie van Groen Links en Constructief Hoeksche hebben gevraagd de volgende vragen te beantwoorden: De portefeuillehouder wordt verzocht de volgende […]
4 maart 2022

Grensoverschrijdend gedrag

Momenteel is er in Nederland veel commotie en serieuze aandacht inzake grensoverschrijdend gedrag door vooral personen in machtsposities. Dat gebeurt in diverse organisaties van uiteenlopende aard. […]