JCHW_logo

Wie aansluit bij “Jong Constructief Hoeksche Waard” hoort bij een hechte groep jongeren waarin vriendschappen kunnen ontstaan en waar je kennis en ervaring opdoet over onze gemeente en wat er allemaal speelt.

Waarom is Jong Constructief Hoeksche Waard opgericht?

Veel zaken zijn nog beroerd geregeld voor jongeren. Vaak worden jongeren anders behandeld en hebben zij minder rechten dan ouderen. Jongeren verdienen meestal minder dan ouderen, mogen vaak niet meebeslissen als het over hun zelf gaat, zijn door slechte voorzieningen lang afhankelijk van ouders of verzorgers en moeten noodgedwongen langer thuiswonen of worden dakloos, deze worden steeds jonger en hebben vaak geen toekomstperspectief meer. Zo kunnen we helaas nog even doorgaan…

Jong Constructief Hoeksche Waard

wil graag jonge mensen betrekken in de politiek en ze stimuleren om om voor zichzelf een zelfstandige en kritische mening te vormen over allerlei politieke aangelegenheden. In overleg is hier van uit Jong Constructief Hoeksche Waard ontstaan. We willen jongeren helpen om samen voor een rechtvaardige maatschappij te vechten. Daarbij proberen we op te komen voor de belangen van alle jongeren, ongeacht achtergrond. Of je nou scholier, student, werkend of werkloos bent. Samen met jou vechten we voor een socialere toekomst! Dit doen we bijvoorbeeld door het voeren van acties en door te zorgen dat we ons in het centrum van de besluitvorming bevinden. De belangrijkste aandachtspunten
voor ons zijn …

openbaar vervoer
passend wonen
passende jeugd(gezondheids)zorg
cultuur
uitgaansgelegenheden ( onder de 18 )
jongeren loket
armoede

Wie zijn “Wij”?

Wij zijn Yaela en Tycho, en wie weet straks ook jij, we zullen ons even voorstellen

Yaela Vyent


Ik ben Yaela Vyent, 17 jaar, ik raakte geintereseerdt in pollitiek door mijn moeder , zij is actief lid van Constructief Hoeksche Waard . Mijn drive is wat te kunnen betekenen voor alle jongeren in de Hoeksche Waard, zichbaar te kunnen maken waar wij als jongeren allemaal tegen aanlopen en hopelijk positieve veranderingen kunnen waarmaken door de verbinding te zijn voor ons naar waar het allemaal gebeurd, via “Jong Constructief Hoeksche Waard”

Niet meer praten over jongeren maar door jongeren, dat is de eerste verandering!

Tycho


Meer informatie over Tycho volgt snel!

JCHW_logo

Wij zijn Jong Constructief Hoeksche Waard, de lokale jongeren partij van de Hoeksche Waard

Jong Constructief Hoeksche Waard wil, betaalbare huisvesting voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar

Deskundigheidsbevordering medewerkers jeugdhulp, maak ruimte voor echte transformatie

Constructief denken, bestaande leegstand benutten, in plaats van dure projecten(duurzaam)

(NIX18) omzetten naar wat wel kan (onder de 18) o.a. een bioscoop, MCDonnald’s e.d.

Verbinding en bereikbaarheid van het openbaar vervoer dat aansluit op werk en opleiding. (OV)

Jong Constructief Hoeksche Waard wil jong een stem geven!

Wat ga jij doen?

Je bepaald zelf met welke onderwerpen je aan de slag wilt gaan en hoe je dat gaat doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen agenda, zowel in werkzaamheden/activiteiten als in tijdsplanning. Ook de vorm waarin thema’s aan de orde wil laten komen wordt door je zelf bepaald. Denk hierbij aan vlogs maken over jongerenthema’s, een activiteit tijdens een festival, online communicatie, activiteiten in de gemeente organiseren of gastlessen
op scholen verzorgen.

Waarom zou jij meedoen?

We merken dat er vaak wordt gesproken voor de jongeren of namens de jongeren. We horen nooit de jongeren zélf spreken. Graag willen wij problemen laten analyseren voor en door jongeren in de huidige maatschappij en ze door jongeren zelf laten vertellen waar zij tegenaan lopen. Deze problemen worden niet alleen aangedragen, we gaan er ook mee aan de slag. Wat moet er gebeuren om deze problemen op te lossen? Think big, out of de box, the skye is the limit! Vervolgens ga je met elkaar bekijken hoe deze ideeën in de Gemeente kunnen worden ingezet, Hiervoor gebruiken we allerlei werkvormen, denk
aan brainstormen, moodboards maken, werkbezoeken, data analyse, etc…
Wij zijn de onafhankelijke lokale jongeren partij om contact mee op te nemen wanneer er jongerenvertegenwoordiging gewenst is.

Waarom Jong Constructief Hoeksche Waard en niet een andere?

Onze partij is er om jongeren te vertegenwoordigen, adviseren en analyseren. Wie weten het immers beter dan de jongeren zelf? Met jongeren bereiden we bijvoorbeeld een schriftelijk standpunt voor of een presentatie. We staan voor een maatschappij waarin iedereen vrij is om zich te ontwikkelen. We zijn een partij voor en door jongeren die zich inzetten voor meer betrokkenheid bij de politiek. Wij zijn een laagdrempelige onafhankelijke jongeren partij voor en door jongeren, waar ALLE jongeren op een leuke manier in aanraking kunnen komen met politieke zaken en beetje bij beetje de weg binnen het politieke systeem leren kennen. Het maakt niet uit van welk niveau. Iedereen kan meedoen. Door maandelijks op een vast moment te overleggen, is er veel tijd voor contact
en netwerk, ook voor de jongeren onderling. Dus… Heb jij ideeën over hoe je jouw omgeving kan verbeteren? Ben je nieuwsgierig, enthousiast, kritisch en openminded?

Dan is “Jong Constructief Hoeksche Waard” echt wat voor jou!