11 juni 2021

Brief VNG d.d. 12 mei 2021 inzake lachgas

Aan de voorzitter van de raad Datum: 31 mei 2021 Onderwerp: Brief VNG d.d. 12 mei 2021 inzake lachgas Toelichting:Lachgas begint een steeds groter probleem te […]
11 juni 2021

Pauzering plannen zonnepark Heinenoord

De plannen inzake het zonnepark in Heinenoord zijn door alle commotie gepauzeerd.In november 2020 heeft de wethouder beloofd dat de visie over de noordrand begin 2021 […]
11 juni 2021

Uitbesteden projecten/onderzoeken

Aan de portefeuillehouder: Datum: 3 juni 2021 Onderwerp: uitbesteden projecten/onderzoeken Toelichting: Wij hebben onvoldoende concrete informatie over het inhuren van personeel en het uitbesteden van projecten/onderzoeken. […]
11 juni 2021

Werkzaamheden Blaaksedijk

Aan de voorzitter van de raad Datum: 6 mei 2021 + Beantwoording 8 juni 2021 Onderwerp: Werkzaamheden Blaaksedijk In verband met het verbeteren van de verkeersveiligheid […]
11 juni 2021

Openbaarmaking antwoorden op WOB-verzoeken

Aan de voorzitter van de oordeelsvormende vergadering De raadsleden c.q. burgerraadsleden van de gemeente Hoeksche Waard in de oordeelsvormende vergadering bijeen op 8 juni 2022 Vragen […]
1 juni 2021

Constructief Hoeksche Waard wil zonnepanelen pal langs A29

Constructief Hoeksche Waard stelt voor om zonnepanelen pal langs de A29 aan te leggen. Deze locatie levert de minste hinder op voor de natuur en omwonenden. […]
29 mei 2021

Antwoord schriftelijke raadsvraag d.d. 26 april 2021 over Subsidie Korteweg.

Toelichting:Inzake de aanleg van het fietspad bij de Korteweg lag er een raadsbesluit van de gemeente Korendijk aan ten grondslag en heeft de Provincie op 17 […]
17 mei 2021

Voorschieten van verhuiskosten past niet bij armoedebeleid

Onlangs hebben wij van een inwoner een onderzoeksverslag in het kader van de WMO mogen inzien. Het betreft een echtpaar waarvan de partner veel hulp nodig […]
11 april 2021

Brief aan alle fracties over de onverstandig geplande legeroefening op 15 april 2021

Volgende week is er een legeroefening gepland, waaraan zeer laag vliegende Apaches deelnemen. Gisteren reed ik op de N489 en zag naast mij in het land […]